konkurs na stanowisko dyrektora

21 lutego 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej

W załączeniu  Zarządzenie nr 314/18 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej z prośbą o zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej w Kuratorium Oświaty. Załączniki Zarządzenie nr 314-18 z dnia 19 lutego 2018 r w sprawie […]

30 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola …

25 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 […]