patronat podlaskiego kuratora ośwaity

21 grudnia 2016

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej Informacji dotyczącej obejmowania honorowym patronatem lub udzielania rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – KiO.031.19.2018. Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu […]