prezentacja multimedialna

15 stycznia 2020

VII Ogólnopolski Konkurs „Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie organizują VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkursy literacki i na prezentację multimedialną mają na celu upowszechnianie […]