system informacji oświatowej

16 stycznia 2020

SIO. Przedłużono termin do 22 stycznia 2020 r. potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 15 stycznia 2020 r.  przedłużyło termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020 do dnia 22 stycznia 2020 r. W załączeniu pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie przedłużenia  termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020. Załączniki Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych do 22 stycznia 2020 r. Wydłużenie terminu […]

10 października 2018

Nowe SIO. Prośba o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej. Jednocześnie informuję, że na stronie http://www.pomocsio.men.gov.pl w zakładce „Instrukcje merytoryczne” – […]

17 maja 2017

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

16 maja 2017 roku została ogłoszona: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r., z wyjątkiem: art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 3, 4 i 7-10, […]