17 lutego 2021

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców.

Uczestnicy nadsyłają do organizatora, w terminie do 23 kwietnia 2021 r., zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:

https://biblioteka.skepe.pl/186-aktualnosci/658-xix-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-im-gustawa-zielinskiego-w-skepem