25 września 2020

45. edycja Olimpiady Artystycznej

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja Olimpiady Artystycznej – konkursu finansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski, trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe. Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada Artystyczna to wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Wszystkie informacje dotyczące 45. edycji Olimpiady Artystycznej umieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl.