25 października 2019

Akcja informacyjno-edukacyjna “DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA” 2019/2020

 

Akcja informacyjno – edukacyjna pn. „DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA”
realizowana w ramach programu
„Wakacyjne/feryjne pogotowie bezpieczeństwa”
na terenie województwa podlaskiego
rok szkolny 2019/2020

 

Akcja informacyjno-edukacyjna pn. „DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA” organizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendę Miejską Policji w Białymstoku skierowana jest do uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu miasta Białystok i powiatu białostockiego.

Dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły podstawowej do udziału w akcji może zgłosić jedną klasę II i jedną klasy III wraz z opiekunem każdej klasy. Opiekun klasy uczestniczy we wszystkich lekcjach profilaktycznych.

Warunkiem przystąpienia uczniów do akcji jest wypełnienie dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu i nadesłanie jej do dnia 8 listopada 2019 roku do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65, 15-024 Białystok, z dopiskiem – Akcja pn. „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” (decyduje data stempla pocztowego). Wypełnienie i przesłanie Organizatorowi wymaganej dokumentacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przystąpieniem do akcji. W przypadku odstąpienia od udziału dyrektor lub zastępca szkoły podstawowej jest zobowiązany przesłać informację, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem od dnia rozpoczęcia akcji o rezygnacji z udziału na adres e-mailowy Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku: naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl.

Uczniowie klas biorących udział w pilotażu akcji pn. „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” nie przystępują do rekrutacji.

Wojewódzkim koordynatorem akcji pn. „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” jest Pani Agnieszka Kopacewicz – inspektor Zespołu ds. profilaktyki społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, tel. (85) 670 28 72.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl

 

Załączniki

Regulamin akcji wraz z załącznikiem nr 1
Regulamin akcji wraz z załącznikiem nr 1
Data: 2019-10-25, rozmiar: 3 MB
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-10-25, rozmiar: 23 KB
Zgoda opiekuna klasy/dyrektora
Zgoda opiekuna klasy/dyrektora
Data: 2019-10-25, rozmiar: 21 KB
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Data: 2019-10-25, rozmiar: 20 KB