17 czerwca 2019

Apel “Bezpieczne wakacje 2019”

Zbliżające się wakacje to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku, niektórzy zostają w domach. Zadaniem osób dorosłych jest zadbanie o bezpieczeństwo jednych i drugich.

Dlatego też zwracam się z apelem do dyrektorów szkół, organizatorów wypoczynku, nauczycieli, wychowawców,  rodziców i opiekunów.

Dyrektorów szkół proszę o zadbanie, by nauczyciele w „otwartych szkołach” przygotowali swoim uczniom atrakcyjną i bezpieczną ofertę spędzania wolnego czasu.

Organizatorów wypoczynku proszę o bezwzględne przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 967 z późn. zm.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy kuratorium oświaty służy pomocą. Zachęcam do korzystania ze strony internetowej kuratorium – zakładka Załatwianie spraw/Wypoczynek  https://www.kuratorium.bialystok.pl/category/sport-i-wypoczynek, gdzie znajdują się aktualne informacje i materiały instruktażowe.

Rodziców i opiekunów proszę o szczególną troskę o dzieci. W przypadku Państwa wątpliwości związanych z bezpieczeństwem i jakością zorganizowanego wypoczynku, zachęcam do kontaktowania się z policją, inspekcją sanitarną, państwową strażą pożarną oraz kuratorium oświaty.

Dzieci i młodzież z województwa podlaskiego proszę o przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku oraz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Gdziekolwiek odpoczywacie,  zwłaszcza nad wodą lub w górach – bądźcie ostrożni! Pamiętajcie, aby kąpać się wyłącznie w miejscach dozwolonych i stosować się do poleceń opiekunów. Bądźcie widoczni na drodze i używajcie elementów odblaskowych. Dużym zagrożeniem mogą być również gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Życzę wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałej pogody oraz powrotu do szkolnych obowiązków z nową energią i uśmiechem!