12 lutego 2020

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” – Konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III , II grupa – klasy IV-VIII. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić się do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej Placówki Terenowej KRUS. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 28 lutego 2020 roku. Pani dr Aleksandra Hadzik Prezes KRUS Oddziału Regionalnego w Białymstoku zwraca się o jak najliczniejszy udział dzieci z terenów wiejskich w konkursie.

Film promocyjny: https://nubo.krus.gov.pl/index.php/s/3UoCUgIAflRhcn8

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie: www.krus.gov.pl