24 marca 2020

Czasowe regulacje prawne – kształcenie młodocianych

 

Szanowni Państwo
Prezydenci
Burmistrzowie i Wójtowie
Miast i Gmin
w województwie podlaskim

 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych – czasowe regulacje prawne

Uprzejmie informuję, że 20 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID–19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. Przy wyliczeniu dofinansowania należy przyjąć powyższe regulacje prawne.

 

Załączniki