9 stycznia 2020

Dar na 100

 

Twój Dar-Wspólne Dzieło-Dar na 100!

 

„Człowiek staje się wolny poprzez dar z siebie.” (św. Jan Paweł II. Centesimus Annus)

Organizatorzy projektu Dar na Stulecie- Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Środowisko Ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”, Instytut Tertio Millennio – realizują akcję budowy duchowego pomnika dla Jana Pawła II, w odpowiedzi na Jego wezwanie, by „duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”. Pomnik z serc i umysłów Polaków budowany jest z inicjatyw modlitewnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających pomnożenie owego duchowego dziedzictwa. Projekt Dar na Stulecie to szereg przedsięwzięć.

Zachęcamy szkoły i placówki oświatowe do włączenia się do dzieła budowy dobra wspólnego i solidarności – daru dla Jana Pawła II. Organizatorzy spiszą w księdze wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia i uroczyście złożą je w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie w dniu jego setnych urodzin, jako Wotum – Dar na Stulecie.

Wszelkie informacje, w tym jak zgłosić udział w projekcie, dostępne są pod adresem www.darna100.pl