30 grudnia 2020

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 2020 – 2021 (grudzień 2020 – aktualizacja)

Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych – grudzień 2020 – aktualizacja