12 września 2019

Ekonomia na co dzień

„Ekonomia na co dzień” jest projektem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku od 12 do 15 lat w szkołach podstawowych. Zawiera także zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy programu, nauczyciele jak i uczniowie, oprócz dostępu do platformy edukacyjnej otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny w wersji papierowej i elektronicznej. Istotnym elementem projektu są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu oraz możliwość stałych konsultacji merytorycznych i metodycznych z koordynatorem programu.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/