9 października 2019

II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu

Organizatorami II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu są Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne w Szczecinie, V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady są dostępne na stronie internetowej Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego: http://ptnk.5v.pl

List Organizatorów Olimpiady do Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych

Zgłoszenia szkół do uczestnictwa w Olimpiadzie należy przesłać do dnia 18 października 2019 r.