4 marca 2021

II Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę KRUS

Zachęcamy dzieci z terenów wiejskich do udziału w organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku II Ogólnopolskim Konkursie na Rymowankę dla Dzieci o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. W tym roku hasłem konkursu jest „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS-em wypadkom zapobiegamy”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Cele konkursu to promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci na terenie gospodarstwa rolnego i popularyzacja „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych dla dzieci poniżej 16 roku życia w gospodarstwie rolnym”.

Zgłoszenia i prace konkursowe należy przesyłać do 9 kwietnia 2021 roku na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl lub pocztą: KRUS Biuro Prewencji al. Niepodległości 190 00-608 Warszawa

 

Załączniki