3 marca 2021

INFORMACJA dotycząca wyników etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 18 lutego br. odbył się etap międzyszkolny ww. olimpiady, w której wzięło udział 49 uczniów. Zgodnie z pkt. VI ppkt.7 regulaminu do etapu okręgowego zakwalifikowało się 16 uczniów:

 1. Filip Smółko – I LO w Białymstoku;
 2. Łucja Twarowska – I LO w Łomży;
 3. Albert Dybowski – I LO w Łomży;
 4. Maksymilian Kucharski – I LO w Łomży;
 5. Alicja Skowrońska – I LO w Łomży;
 6. Natalia Sańko – II LO w Białymstoku;
 7. Barbara Skibicka – II LO w Białymstoku;
 8. Igor DEMIANIUK – II LO w Białymstoku;
 9. Julia Strankowska – II LO w Białymstoku;
 10. Michał Mozyrski – II LO w Białymstoku;
 11. Nela Pawluczuk – II LO  w Bielsku Podlaskim;
 12. Julian Wądołowski – III LO w Łomży;
 13. Dawid Hajkowski – IV LO w Białymstoku;
 14. Marcin Grodzki – IV LO w Białymstoku;
 15. Michał Godlewski – VIII LO w Białymstoku;
 16. Stanisław Świerżewski – KLO w Łomży.

Zgodnie z informacją Komitetu Głównego Olimpiady zawody okręgowe w formie pisemnej zostaną przeprowadzone w dniu 11 marca w godz.10.00-12.00 w siedzibach macierzystych szkół.

Załączniki