30 marca 2021

INFORMACJA dotycząca wyników końcowych etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 18.03; 23-24.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu okręgowego.

Więcej: „Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 997-1514. Od Cedyni do Orszy”.