17 marca 2021

Informacja dotycząca wyników z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

 

INFORMACJA

dotycząca wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 11 marca br. odbył się etap okręgowy ww. olimpiady, w której wzięło udział 22 uczniów.
W myśl pkt. VI pkt.8 ppkt. h regulaminu ww. konkursu do I części etapu centralnego zakwalifikowali się następujący uczestnicy:

 1. Filip Smółko – I LO w Białymstoku;
 2. Łucja Twarowska – I LO w Łomży;
 3. Albert Dybowski – I LO w Łomży;
 4. Igor Demianiuk – II LO w Białymstoku;
 5. Natalia Sańko – II LO w Białymstoku;
 6. Barbara Skibicka – II LO w Białymstoku;
 7. Michał Mantur – II LO w Białymstoku;
 8. Karol Jamróz – II LO w Białymstoku;
 9. Jakub Olszański – II LO w Białymstoku;
 10. Julia Strankowska – II LO w Białymstoku;
 11. Michał Mozyrski – II LO w Białymstoku;
 12. Michał Kubala – II LO w Białymstoku;
 13. Oliwer Rosiński – II LO w Białymstoku;
 14. Mateusz Pul – II LO w Białymstoku;
 15. Nela Pawluczuk – II LO w Bielsku Podlaskim;
 16. Julian Wądołowski – III LO w Łomży;
 17. Marcin Grodzki – IV LO w Białymstoku;
 18. Dawid Hajkowski – IV LO w Białymstoku;
 19. Michał Godlewski – VIII LO w Białymstoku;
 20. Stanisław Świerżewski – KLO w Łomży.

Zgodnie z informacją Komitetu Głównego Olimpiady I część pisemna zawodów centralnych zostanie przeprowadzona w dniu 7 kwietnia.
Szczegóły, dotyczące organizacji zawodów Komitet Główny Olimpiady poda z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Więcej: „Komunikat z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.