16 marca 2020

Informacje nt. działalności Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Szanowni Państwo,

na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Delegaturach w Łomży i Suwałkach.

W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, listownie lub telefonicznie.

Telefony kontaktowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku tel. 85 748 48 48

Delegatura w Łomży tel. 86 216 56 45

Delegatura w Suwałkach tel. 87 563 50 80

Z dniem 16 marca 2020 roku wstrzymuje się również do odwołania przyjmowanie wniosków o uznanie świadectwa lub innego dokumentu zagranicznego bądź potwierdzenie wykształcenia uzyskanego za granicą.

Wszelkie informacje nt. działalności Kuratorium Oświaty w Białymstoku można znaleźć na naszej stronie https://www.kuratorium.bialystok.pl/