8 października 2019

IV Edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IV Edycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”, który nawiązuje do relacji polsko-szwedzkich na przestrzeni dziejów. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: praca pisemna oraz prezentacja multimedialna.

Najlepsi laureaci konkursu otrzymają indeksy na 5 uczelni wyższych w Polsce: UMK
w Toruniu, UKW w Bydgoszczy, UWM w Olsztynie, WSD w Grudziądzu, UKSW
w Warszawie.

Szczegółowe informacje na stronie www.zamekgolub.pl