28 stycznia 2021

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

W związku z decyzją  Komitetu Organizacyjnego Konkursu  z dnia 22 stycznia 2021 r. informujemy, że etap rejonowy ww. konkursu w woj. podlaskim odbędzie się w następującej formule:

 1. termin przeprowadzenia – 18 lutego 2021 r. godz. 11.00;
 2. czas – 90 minut;
 3. miejsce – sale w macierzystych szkołach uczestników etapu rejonowego;
 4. nadzór nad właściwym przeprowadzeniem etapu rejonowego – dyrektor szkoły;
 5. osoba odpowiedzialna za powiadomienie uczestników i przeprowadzenie etapu rejonowego – nauczyciel przygotowujący ucznia do Konkursu.

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się  47 uczniów z następujących szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku – 5 uczniów;
 2. Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 uczniów;
 3. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku – 6 uczniów;
 4. Prywatna Szkoła  Podstawowa nr 8 w Białymstoku – 2 uczniów;
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce – 4 uczniów;
 6. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Białymstoku – 1 uczeń;
 7. Szkoła Podstawowa w Korycinie  – 1 uczeń;
 8. Szkoła Podstawowa w Szudziałowie   – 4 uczniów;
 9. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim  – 5 uczniów;
 10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bielsku Podlaskim  – 2 uczniów;
 11. Szkoła Podstawowa w Babikach  – 2 uczniów;
 12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży  – 1 uczeń
 13. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży  – 4 uczniów;
 14. Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach  – 1 uczeń.

Etap rejonowy należy przeprowadzić na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz postanowieniach zawartych w Komunikacie Organizatora.

Po przeprowadzeniu etapu rejonowego, szkoły niezwłocznie dostarczają lub przesyłają testy uczniów w bezpiecznej kopercie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 24 .02.br.

Powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty rejonowa komisja konkursowa sprawdzi testy uczestników w Kuratorium Oświaty, sporządzi protokół oraz zamieści Komunikat z wynikami na stronie internetowej w terminie do 5 marca 2021 r.

Załączniki