7 stycznia 2020

KOMUNIKAT końcowy dotyczący etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2019 roku w woj. podlaskim.

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

 

  1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w dniach 19-20.12 oraz 23.12.2019r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu rejonowego.
  2. Z pracami zapoznało się trzech uczniów oraz jeden nauczyciel. Nie wniesiono zastrzeżeń do oceny swoich prac.
  3. Komunikat końcowy z etapu rejonowego