16 marca 2021

Komunikat końcowy dotyczący wyników uczniów z etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ….” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

 

Etap rejonowy Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Konkursu Historycznego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 09.03 – 11.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu rejonowego. Z pracą swojego dziecka zapoznał się jeden rodzic.

Więcej:
Komunikat końcowy dotyczący wyników uczniów z etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”  w woj. podlaskim w roku szkolnym 2020/2021