15 stycznia 2020

Komunikat nr 2 dotyczący ostatecznych wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w woj. podlaskim

 

Komunikat nr 2
dotyczący ostatecznych wyników etapu okręgowego
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”
w woj. podlaskim

 

  1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z pkt. VII Regulaminu Olimpiady został zakończony tryb odwoławczy.
  2. Ze swoimi pracami zapoznało się czterech uczniów. Komisja międzyszkolna z rejonu białostockiego rozpatrzyła dwa odwołania.
  3. Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady do etapu okręgowego zostali zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów.

 

Więcej:
Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …”