20 marca 2020

Komunikat Nr 4 dotyczący wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w woj. podlaskim

  1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z pkt. VII Regulaminu Olimpiady został zakończony tryb odwoławczy.
  2. Komisja okręgowa rozpatrzyła trzy odwołania. W wyniku wniesionych uwag jednemu uczniowi przyznano jeden punkt. Ponadto w wyniku ponownej weryfikacji prac jednemu uczniowi przyznano cztery punkty. Powyższe zmiany nie miały wpływu na kwalifikację do zawodów centralnych.

 

Więcej:
Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”