2 marca 2021

Komunikat z etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w województwie podlaskim.

KOMUNIKAT
z etapu rejonowego Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego… w woj. podlaskim.

Kuratorium Oświaty informuje, że powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty rejonowa komisja konkursowa dokonała oceny testów uczestników z ww. konkursu , w którym  wzięło udział 46 uczniów z 18 szkół podstawowych. Do dalszego etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się
27 uczniów.

Szczegółowe wyniki uczniów zawiera poniższy załącznik: „Komunikat  dotyczący wyników uczniów z etapu rejonowego Konkursu Historycznego im. majora Marka  Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972- 1514. Od Cedyni do Orszy” w woj. podlaskim”.

Zgodnie z  § 9 Regulaminu Konkursu, uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, zgłaszania uwag bez możliwości ich kopiowania, w  dniach:
09 – 11.03.br. w godz. 8.00 -15.00 w siedzibie  Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Załączniki