12 lutego 2019

Konkurs dla szkół podstawowych „Nakręć się na eksperymenty!”

„Nakręć się na eksperymenty! – szkolny konkurs LaboLAB” to konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez firmę  Learnetic SA. Celem konkursu jest  promowanie modelu  nauczania poprzez doświadczenia, eksperymenty i projekty badawcze, a także świetna okazja do wygrania zestawów wyposażenia pracowni przyrodniczych, oprogramowania na tablice interaktywne oraz innych nagród.

Czynny udział ucznia w lekcji jest jedną z najlepszych metod stymulacji jego rozwoju, kreatywności oraz poprawienia wyników w nauce.

Więcej informacji dotyczących konkursu na stronie www.labolab.pl/konkurs