19 stycznia 2021

Konkurs legislacyjny

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs legislacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.

Każda ze szkół ponadpodstawowych może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Drużyny Legislacyjne mogą liczyć od 3 do 10 uczniów. Pracą każdej drużyny powinien kierować opiekun, którym może być jedynie nauczyciel uczniów z danej drużyny. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego.

Zgłoszone projekty powinny być wzorowane na projektach ustaw udostępnionych na stronie konkursu. Zgłoszenia wraz z projektami należy nadsyłać do dnia 8 lutego 2021 roku na adres edukacja.prawna@ms.gov.pl

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 31 maja 2021 roku.  Szczegóły konkursu i warunki uczestnictwa znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo