11 stycznia 2021

Konkurs literacko-plastyczny “Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

 

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny
Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem
Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”

 

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Forma pracy konkursowej: literacka (komiks, wiersz), plastyczna, gra edukacyjna.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 31 marca 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się poprzez publikację wyników na stronie internetowej szkoły (http://www.zs7.lublin.pl) i nastąpi 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu literacko-plastycznego pod adresem: http://www.zs7.lublin.pl/downloads/2020konkurs/REGULAMIN_2021.pdf