17 października 2019

Konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłaszają czwartą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Organizatorzy zapraszają wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia i pracy szkoły. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r., godz. 12:00 – liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej www.najlepszazawodowa.pl.