15 października 2018

Konkurs „Niemiecki ma klasę 2018/2019”

Organizatorem konkursu jest Goethe-Institut z siedzibą w Warszawie (00-021 Warszawa, ul. Chmielna 13 A).

Jego celem jest zachęcenie uczniów uczących się języka niemieckiego do partycypacji w życiu szkoły i podejmowania działań prowadzących do zmian najbliższego otoczenia we współpracy z grupą rówieśników oraz nauki języka niemieckiego skierowanej na działanie.

W konkursie mogą wziąć udział:

1) uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6,

2) uczniowie szkół podstawowych od klasy 7., oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Szkoły zgłaszają chęć udziału drogą elektroniczną na adres: Ewa-Dorota.Ostaszewska@goethe.de do 28 października 2018 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, zostały zamieszczone na stronie internetowej organizatora przedsięwzięcia: www.goethe.de/polska/nmk