8 grudnia 2020

Konkurs pn. „zesPOLeni”, zaadresowany do uczniów II i III klas szkół ponadpodstawowych

Pragniemy poinformować, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konkurs pn. „zesPOLeni”, zaadresowany do uczniów II i III klas szkół ponadpodstawowych położonych w miastach średnich (wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju1), który rozpocznie się 07.12.2020 r. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a wykonawcą firma Way to Say Karolina Koziejowska.

Tematem konkursu jest przedstawienie, w postaci krótkiego filmu, obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Udział w konkursie „zesPOLeni” nie wiążę się z żadnymi kosztami dla młodzieży i szkół, a daje możliwość pogłębienia wiedzy, wykorzystania współczesnych technik i w efekcie wygrania cennych nagród.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się pod adresem: www.konkurszespoleni.pl