13 lutego 2020

Konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”

Informujemy, że Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”, którego celem jest wsparcie i dofinansowanie projektów, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Program jest kierowany do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

Termin składania wniosków: 6 marca 2020 r.

Informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie organizatora: http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,zglos_sie.html

Szczegółowych informacji udziela Robert Śmigielski, tel. (22) 295 00 44, e-mail: smigielski@cprdip.pl