11 marca 2021

Konkursy przyrodnicze – na portalu puszcza.tv

Organizatorem konkursów jest portal puszcza.tv. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, a projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na portalu puszcza.tv, w zakładce „KONKURSY” znajdują się regulaminy konkursów i elektroniczny formularz do zgłoszeń i wysyłania prac. Zakres i tematyka prac została dostosowana do sytuacji epidemicznej. Aby wziąć udział w konkursie nie musisz jechać do Puszczy Białowieskiej, wystarczy chęć zdobycia wiedzy lub poznania otaczającej przyrody i porównania jej z fauną i florą występującą w Białowieskim Parku Narodowym.

Konkursy podzielone są na cztery grupy uczestników:

Pierwszą grupą są uczniowie szkół podstawowych z terenu całej Polski.

https://puszcza.tv/aktualnosci/1609/konkursy-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-terenu-calej-polski

Drugą grupą są uczniowie szkół podstawowych z terenów powiatów, na których znajduje się Puszcza Białowieska i powiatów okalających, tj. hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, bialskiego, białostockiego, wysokomazowieckiego oraz z terenu Miasta Białystok.

https://puszcza.tv/aktualnosci/1608/konkursy-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-regionu-puszczy-bialowieskiej

Trzecią grupą są nauczyciele szkół podstawowych z terenu całej Polski:

https://puszcza.tv/aktualnosci/1611/konkursy-dla-nauczycieli

Czwartą grupą są uczniowie szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego ds. środowiska.

https://puszcza.tv/aktualnosci/1610/konkursy-dla-uczniow-szkol-lesnych

Do wygrania jest 88 nagród (laptopy, tablety, smatwache marki APPLE i SAMSUNG oraz kamery marki PANASONIC).