15 października 2020

Materiały z Konferencji “ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DLA OŚWIATY” w nowych uwarunkowaniach

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w dniu 7 października 2020 r. podczas Konferencji “ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DLA OŚWIATY” w nowych uwarunkowaniach organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Podlaskim Kuratorem Oświaty.

Prezentujemy także nagranie z webianarium, które jest metodyczną propozycją dedykowaną nauczycielom, wychowawcom, doradcom zawodowym, konsultantom i doradcom metodycznym, którzy poszukują inspiracji, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o idei uczenia się przez całe życie oraz kształtowania planu edukacyjno-zawodowego w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które jest dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4rbwNeOFC18&t=5s

Załączniki

Co uczeń, nauczyciel i rodzic powinni wiedzieć o ZSK
Co uczeń, nauczyciel i rodzic powinni wiedzieć o ZSK
Data: 2020-10-15, rozmiar: 3 MB
Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację z rynkiem pracy
Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację z rynkiem pracy
Data: 2020-10-15, rozmiar: 3 MB
ZSK na lekcji szkolnej
Data: 2020-10-15, rozmiar: 1 MB
ZSK - nowe spojrzenie na rolę doradztwa
Data: 2020-10-15, rozmiar: 2 MB
Egzamin zawodowy – formuła 2019 r.
Egzamin zawodowy – formuła 2019 r.
Data: 2020-10-15, rozmiar: 2 MB