21 kwietnia 2021

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. „Mój pamiętnik”.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku już po raz piętnasty organizuje Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. „Mój pamiętnik” inspirowany twórczością wybitego artysty Ludomira Sleńdzińskiego. Każda edycja konkursowych zmagań poświęcona jest kolejnej planszy malarskiego pamiętnika artysty i stawia nowe wyzwanie przed uczestnikami konkursu. Tym razem organizatorzy proponują wykonanie kopii lub własnej interpretacji wybranego dzieła Sleńdzińskiego.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z całego kraju oraz ośrodków polonijnych na Litwie i Białorusi, a także do uczestników placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w jednej z siedzib galerii, wydany zostanie także katalog prac nagrodzonych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.galeriaslendzinskich.pl