30 lipca 2020

Narodowa Strategia Onkologiczna inwestycją w edukację – gra edukacyjna „Piramida Zdrowia”

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje zadanie, które polega na przygotowaniu materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży.

Inwestycje w edukację dotyczące stylu życia będą realizowane m.in. przez kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży. Strategia zakłada wprowadzenie od września 2020 r. zajęć o zdrowiu, które mają być realizowane np. w ramach godzin wychowawczych. Materiały będą upowszechniane drogą elektroniczną.

Jednym z elementów pakietu do wykorzystania podczas tzw. lekcji o zdrowiu jest planszowa gra edukacyjna „Piramida Zdrowia”. Ze względu na formę gry (pudełko o wymiarach 310/220/60) będzie ona do odebrania w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.