9 stycznia 2020

Ogólnoplski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński-Prymas Tysiąclecia naszym Patronem hasło XX edycji (NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
LITERACKO-PLASTYCZNY

Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem hasło XX edycji „(NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ”

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zapraszają do udziału w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-PlastycznegoStefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem” pod hasłem „(NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ”.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Tematy konkursu:

  1. „W każdych warunkach można osiągnąć świętość.” Rozwiń myśl Prymasa Tysiąclecia, powołując się na przykłady z życia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i innych ludzi, przykłady z literatury oraz historii, a także własne doświadczenia.
  2. „Taki duży, taki mały może świętym być…”(Zespół „Arka Noego”) Moja recepta na (nie)zwyczajną świętość realizującą się każdego dnia.
  3. Moje spotkanie ze świętym… (np. Janem Pawłem II, Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, Urszulą Ledóchowską, Jerzym Popiełuszką lub moim świętym patronem) Czy życie błogosławionych i świętych może stać się drogowskazem dla współczesnego człowieka?
  4. „Świętość, która realizowała się pośród nas.” (Abp Wojciech Polak) Świadectwo przyjaźni dwóch wielkich Polaków i ludzi Kościoła – św. Jana Pawła II i błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 Wszelkie informacje, terminy oraz “karta zgłoszenia” i “zgody” znajdują się pod adresem http://www.zs7.lublin.pl/downloads/2019konkursy/regulamin2020.docx