20 stycznia 2021

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie organizuje 16. edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Celami konkursu są:

  • rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na ochronę życia człowieka poprzez promowanie tematyki pro-life i edukacja bioetyczna;
  • zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i ujawniania swoich talentów plastycznych, dziennikarskich, literackich, filmowych
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz budzenie wrażliwości na drugiego człowieka, szczególnie tego potrzebującego naszej pomocy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy mogą przygotować pracę literacką, plastyczną lub multimedialną.

Termin nadsyłania prac upływa 25 marca 2021 roku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie podczas gali finałowej w Krakowie w drugiej połowie maja.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu i karty zgłoszenia, znajdują się na stronie:  https://pro-life.pl