6 grudnia 2019

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych “Mój Nobel”

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Polskie Radio  Poznań zapraszają do szesnastej edycji konkursu literackiego towarzyszącego co roku Poznańskim Targom Książki.

Celem konkursu jest:

  • promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  • badanie i rozwijanie gustów i preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
  • wspieranie szkół i bibliotek zwłaszcza z małych ośrodków,
  • kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze.

Prawo uczestnictwa posiada każdy uczeń. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie, być zgłoszeni przez rodziców, opiekunów, szkołę, bibliotekę lub inną placówkę pracującą z młodzieżą szkolną. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

Zadaniem uczestników konkursu jest wcielenie się w rolę jednoosobowego jury i napisanie uzasadnienia przyznania nagrody Nobla dla wybranego pisarza (objętość pracy do 2 stron formatu A4).

Ogłoszenie wyników nastąpi 6 marca 2020 roku podczas trwania Targów.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie:
https://www.ptwk.pl/index.php/2-uncategorised/175-moj-nobel