25 października 2018

Ogólnopolski Konkurs “Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” jest konkursem tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Hasło przewodnie konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmi „Jesteście moją nadzieją”.

Konkurs objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego.

Konkurs organizuje Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku.

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” przybliża wartości zawarte w nauczaniu Świętego Jana Pawła II. Ma na celu ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz kształtowanie świadomości i postaw młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu „Myśli Jana Pawła II” i
serdecznie zapraszamy do udziału.

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zgłasza udział w konkursie drogą
mailową, wysyłając formularz zgłoszeniowy załączony do regulaminu konkursu na adres :
sp45@um.bialystok.pl
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 25 stycznia 2019 r.

Załączniki