12 marca 2021

Ogólnopolski Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” dla uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

Regulamin i cele Konkursu zostały zamieszczone na stronie organizatora: www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem.