13 września 2019

Ogólnopolskie szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą” 2019 r.

Zapraszamy zainteresowanych wychowawców i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek województwa podlaskiego na kolejne już ogólnopolskie szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” 2019 r.

Zadanie na terenie województwa podlaskiego realizowane jest we współpracy przez: Ministra Zdrowia, Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz profesor dr hab. Panią Barbarę Głowińską – Olszewską – lekarza kliniki pediatrii, endokrynologii, diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic, burs, internatów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny dostępny jest poniżej.

Cele szkolenia:

 1. poprawa jakości życia dzieci chorych na cukrzycę,
 2. ograniczenie ryzyka występowania wczesnych powikłań cukrzycy przez ich wczesną identyfikację oraz wdrożenie właściwego postępowania przez osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem,
 3. zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w przedszkolu i szkole,
 4. stworzenie dziecku z cukrzycą możliwości uczestniczenia we wszystkich formach aktywności na równi z innymi dziećmi,
 5. zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników szkół na temat cukrzycy,
 6. zwiększenie liczby przedszkoli i szkół, które zapewnią optymalne warunki nauki i pobytu dzieciom z cukrzycą.

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje następujące tematy realizowane w formie wykładów:

 1. podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży,
 2. metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna,
 3. powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie,
 4. problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia,
 5. zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony życia.

Termin i miejsce szkolenia:

 14 listopada 2019 r., godz. 10.00, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok (sala konferencyjna).

Formularz rejestracyjny TUTAJ

Osoba odpowiedzialna z ramienia Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Olga Granacka, wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, telefon kontaktowy: 85 748 48 04