25 września 2020

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości to innowacyjna, ogólnopolska olimpiada interdyscyplinarna skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. W olimpiadzie mogą uczestniczyć także uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Organizator: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa.

Cel: zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, a także kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowanie w życie społeczne.

Udział w olimpiadzie jest bezpłatny, zarówno dla szkół jak i uczestników.

Dla trojga Laureatów przewidziane są nagrody finansowe w łącznej wysokości 12 000 złotych (odpowiednio 5 000 zł za I miejsce, 4 000 zł za II miejsce, 3 000 zł za III miejsce). Ponadto organizator przewiduje możliwość przyznania nagród wyróżniających.

Szczegółowe informacje o formie Olimpiady, regulamin i formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem www.iws.gov.pl/olimpiada/.

Termin wpływania zgłoszeń: 15 października 2020 roku.