9 stycznia 2020

“Otwarte szkoły”

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, Podlaski Kurator Oświaty zwraca się do Dyrektorów Szkół z prośbą o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej oferty zagospodarowania czasu wolnego proponowanej uczniom w czasie ferii, ze wskazaniem rodzaju zaplanowanych zajęć oraz liczby uczestników.

Wykaz „otwartych szkół” będzie zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce „Wypoczynek”: http://www.otwartaszkola.kuratorium.bialystok.pl/wykaz_szkol_plus.aspx

Powyższe informacje można wpisywać w elektronicznym formularzu dostępnym pod adresem: http://www.otwartaszkola.kuratorium.bialystok.pl/kontekst.aspx