18 października 2018

Podsumowanie konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych”

W dniu 8 października 2018 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Podleśnej w Białymstoku, odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”.

Gospodarzami uroczystości byli: Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Iwona Szcześniak.

Konkurs „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych” zrealizowany został w 2018 r. z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu było wypracowanie i rozpropagowanie w szkołach i placówkach województwa podlaskiego nowych form przeżywania świąt narodowych, integrujących uczniów, nauczycieli i rodziców. Poprzez opracowanie i upowszechnienie przykładów dobrych praktyk organizatorzy chcieli również inspirować inne szkoły i placówki do poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie, aby godnie i jak najokazalej świętować zbliżające się stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zrealizowane działania zostały udokumentowane na zdjęciach, a następnie w postaci prezentacji multimedialnej zamieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Ich oceny dokonała komisja powołana przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku w porozumieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty. W jej skład weszli:

  • Iwona Szcześniak – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
  • Lidia Dobosz – instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
  • Joanna Tomalska – kierownik Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
  • Marek Krzysztof Brzozowski – wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

W konkursie uczestniczyło 131 szkół i przedszkoli.

Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka podziękowała Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu za to, że zgłosił projekt w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co umożliwiło jego dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021. W związku z tym laureaci otrzymali  cenne nagrody w postaci sprzętu nagłaśniającego oraz pamiątkowe grawertony. Dodatkową atrakcją były wydawnictwa przygotowane w ramach projektu – „Śpiewnik patriotyczny” oraz katalog konkursu zawierający zdjęcia ilustrujące zadania zrealizowane w szkołach i przedszkolach, które uzyskały nagrody i wyróżnienia.

Dziesięć równorzędnych nagród ufundowanych ze środków finansowych Programu rządowego Niepodległa na lata 2017 – 2021 otrzymało 5 przedszkoli i 5 szkół oraz zespołów szkół. Dwadzieścia wyróżnień trafiło do  8 przedszkoli i 12 szkół oraz zespołów szkół.

W drugiej części uroczystości uhonorowano zwycięzców konkursu plastycznego  „NIEPODLEGLI DLA NIEPODLEGŁEJ” zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Projekt współfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Odbywał się pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Podniosłą oprawę artystyczną gali stworzył Chór Miasta Białegostoku działający przy XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku oraz uczniowie i nauczyciele tej szkoły.

Uroczystość zakończył wspólny śpiew pieśni patriotycznych pod kierunkiem Chóru Miasta Białegostoku i oraz okolicznościowy poczęstunek.

Załączniki