3 sierpnia 2020

Program edukacyjny dla szkół podstawowych “Szkoła przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpoczyna w roku szkolnym 2020/21 realizację programu edukacyjnego „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podlaskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego, położonych na terenach administrowanych przez RZGW w Białymstoku. Głównym celem programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania i bezpiecznego korzystania z wody. Program również ma wzmocnić wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomość wagi edukacji na temat ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania skutkom suszy i ochrony wód w ogólnym kontekście ochrony środowiska, a także wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów poprzez dostarczenie „pakietów edukacyjnych”.

Deklaracja zgłoszenia i regulamin programu są dostępne do 30 października 2020 roku na stronie https://bialystok.wody.gov.pl

Więcej informacji tel. (85) 73 30 323, e-mail: magda.chrabin@wody.gov.pl