20 listopada 2019

Przeciwdziałanie cyberprzemocy-szkolenie dla nauczycieli

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy. Szkolenie odbędzie się dnia 13.12.2019 r. w Centrum Kultury Prawosławnej ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku w godz. 9.00 – 15.30. Uczestnicy warsztatów otrzymają narzędzia pozwalające rozwijać wśród dzieci umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia przemocą w internecie.

Szkolenie będzie obejmowało wdrażanie projektu IMPACT skierowanego do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych  http://www.impact.fdds.pl

Szczegóły wydarzenia:

Grupa1

Grupa2