26 marca 2021

“Radości i boleści św. Józefa” – międzynarodowy konkurs plastyczny.

„Radości i boleści św. Józefa” międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci 6-letnich z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z całej Polski i zagranicy

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie pod honorowym patronatem Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.

Cele konkursu:

  1. Upamiętnienie 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa – patronem Kościoła Świętego.
  2. Pogłębienie wiedzy na temat św. Józefa.
  3. Zwrócenie uwagi na patronaty św. Józefa: Kościoła Świętego, ludzi pracy oraz umierających.
  4. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego św. Józefa.
  5. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był św. Józef.
  6. Ukazanie postaci świętych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
  7. Wyrażanie własnym przeżyć i refleksji środkami plastycznymi.

Termin składania prac: do 1 maja 2021 r. prace wybrane w I etapie przez szkołę zgodnie z regulaminem. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach będą dostępne na stronach internetowych organizatorów dnia 19 maja 2021 r.

Przystąpienie do konkursu i przesłanie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie:

http://www.parafiawolin.pl/index.php/104-aktualnosci/zycie-parafii/925-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-radosci-i-bolesci-sw-jozefa