11 września 2019

Rekrutacja do projektu „BohaterON w Twojej Szkole”

W projekcie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne. Do akcji można dołączyć wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5dXYlkpyqfS6YqSvoDGPqNsO7Suoib5b4xRsVZJ4tTrablQ/viewform

Zgłoszenia do projektu „BohaterON w Twojej Szkole” przyjmowane są do 2 października. Każdy uczestnik projektu (nauczyciel, szkoła) po przesłaniu krótkiego elektronicznego sprawozdania otrzyma dyplom potwierdzający udział w kampanii BohaterON.

Partnerem części edukacyjnej kampanii jest Instytut Pamięci Narodowej. Projekt odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 15-19 lat mogą zgłosić chęć udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w październiku. Podczas niego zespół kampanii BohaterON i Instytut Pamięci Narodowej przedstawią metody aktywnego nauczania historii, sposoby na wykorzystanie historii mówionej, przykłady dobrych praktyk i narzędzia pomagające w efektywnym prowadzeniu lekcji. Więcej informacji: https://bohateron.pl/edukacja/seminarium-dla-nauczycieli/

Strona projektu: www.bohateron.pl